Πατητή Τσιμεντοκονία

 

Παλαιοτεχνική
Πατητή Τσιμεντοκονία